Hvad siger loven

Ny lov om frit valg for de 0-15 årige gældende fra 1-1-2018

Anden kommunal tandpleje:

Hvis du ønsker, at dit barn skal modtage behandling ved en anden kommunal tandpleje, skal du kontakte Tandplejens administration om hvilken kommune du har valgt. En kommune kan dog afvise at modtage børn og unge fra andre kommuner af kapacitetsmæssige grunde. Du skal selv kontakte den ønskede kommune for afklaring af mulighed for tandpleje der.

 

Privatpraktiserende tandlæge:
Hvis du ønsker at dit barn skal modtage behandling hos en privatpraktiserende tandlæge, skal du kontakte Tandplejens administration, 
inden undersøgelse og behandling hos den private tandlæge iværksættes. Valg af behandling hos en privatpraktiserende tandlæge medfører en egenbetaling på 35% for børn og unge under 16 år. Tandregulering eller anden særlig kostbar behandling, kræver kommunens godkendelse inden den iværksættes hos en privatpraktiserende tandlæge/bøjletandlæge.

Hvis du vælger at gå til privat tandlæge, gælder det for det samlede tandplejetilbud, dvs. både den almindelige tandbehandling og evt. tandregulering, dog ikke hvis du er i aktiv tandreguleringsbehandling. Hvis du er i aktiv tandreguleringsbehandling, skal denne behandling gøres færdig ved ”Tandreguleringen”.

 

Hvornår kan dit barn skifte tandplejetilbud?

Hvis barnet eller den unge er i gang med et behandlingsforløb, kan Tandplejen beslutte, at den igangværende behandling skal færdiggøres, inden der vælges et andet tilbud. Dette kan fx være tilfældet ved en allerede påbegyndt tandreguleringsbehandling.

Hvis barnet eller den unge skifter behandlingstilbud, kan Tandplejen beslutte, at der ikke på ny kan skiftes tilhørsforhold, før der er gået op til 1 år siden seneste skift, jf. Tandplejebekendtgørelsen.