Hvad siger loven

Ny lov om frit valg for de 0 - 15 årige fra 1-1-2018.

Oplysning om behandling af personoplysninger og dine rettigheder.

Her kan du læse om dine rettigheder og Databeskyttelsesreglerne:

 

Privatpraktiserende tandlæge:
Hvis du ønsker at dit barn skal modtage behandling hos en privatpraktiserende tandlæge, skal du kontakte Tandplejens administration, inden undersøgelse og behandling hos den private tandlæge iværksættes. Valg af behandling hos en privatpraktiserende tandlæge medfører en egenbetaling  på 35%.
Hvis du vælger at gå til privat tandlæge, gælder det for det samlede tandplejetilbud, dvs. både den almindelige tandbehandling og evt. tandregulering, dog ikke hvis du er i aktiv tandreguleringsbehandling.
Hvis du er i aktiv tandreguleringsbehandling, skal denne behandling gøres færdig i ”Tandreguleringen”.

Anden kommunal tandpleje:
Hvis du ønsker, at dit barn skal modtage behandling ved en anden kommunal tandpleje, skal du kontakte Tandplejens administration om hvilken kommune du har valgt. En kommune kan dog afvise at modtage børn og unge fra andre kommuner af kapacitetsmæssige grunde. Du skal selv kontakte den ønskede kommune for afklaring af mulighed for tandpleje der.