Omsorgstandpleje

Her kan du læse om Omsorgstandplejen og om hvem der kan benytte den.

Tandplejen har telefontid alle hverdage kl. 8.00 - 10.00.
Er du tilmeldt Omsorgstandplejen og har brug for akut behandling, kan du ringe på tlf. 36347262 mellem kl. 8.00 - 15.00.

Hvad er omsorgstandplejen

Omsorgstandplejen er et tilbud til personer, som kun vanskeligt kan benytte de eksisterende tilbud om tandpleje. Omsorgstandplejen er derfor primært til borgere med nedsat førlighed og vidtgående fysiske og /eller psykiske handicaps.
Størstedelen af omsorgstandplejens brugere bor på plejecentre eller i ældreboliger.

 

Kan jeg bruge omsorgstandplejen

Omsorgstandpleje bevilliges ud fra fastlagte kriterier med hensyn til borgerens funktionsniveau. Borgerens helbred vurderes i forhold til mobilitet, senil demens og psykiske handicap.
Du skal være visiteret til omsorgstandplejen for at kunne bruge den. Bor du på et plejecenter eller bosted sker sagsbehandlingen af ansøgningen om omsorgstandpleje af afdelingslederen. Bor du i egen bolig sker sagsbehandlingen af ansøgningen om omsorgstandpleje hos Visitationen i Hvidovre kommune. Visitationen kan kontaktes på tlf.: 3639 2880 imellem 8:30 og 10:30, eller pr. mail visitationen@hvidovre.dk

Når du er tilmeldt omsorgstandplejen er der en årlig brugerbetaling på 530 kr. i 2019. Beløbet opkræves af Hvidovre kommune.

Ansøg om omsorgstandpleje (nyt vindue)

 

Læs mere her

På hjemmesiden www.omsorgstandpleje.org (vælg Hvidovre Kommune) kan du læse mere om tilbuddet.