" /> " />
 

Omsorgstandpleje

Her kan du læse om Omsorgstandplejen og om hvem der kan benytte den.
www.omsorgstandpleje.org (vælg Hvidovre Kommune)

Er du tilmeldt Omsorgstandplejen og har brug for akut behandling, kan du ringe på tlf. 36347250 eller 36347262 mellem kl. 8.00 - 10.00.
Har du brug for AKUT BEHANDLING UDEN FOR TANDPLEJENS ÅBNINGSTID, kan du finde vejledning under "TANDPINE OG TANDSKADER"

Fakta om omsorgstandplejen

- FOLD ALLE IND

 

Hvad er omsorgstandplejen

Omsorgstandplejen er et tilbud til personer, som kun vanskeligt kan benytte de eksisterende tilbud om tandpleje. Omsorgstandplejen er derfor primært til borgere med nedsat førlighed og vidtgående fysiske og /eller psykiske handicaps. Størstedelen af omsorgstandplejens brugere bor på plejecentre eller i ældreboliger.

Hvem kan få omsorgstandpleje og hvordan ansøger man?

Borgeren skal være tilmeldt folkeregistret i Hvidovre.

Personer, der har så dårligt fysisk eller psykisk helbred, at de har vanskeligt ved at modtage tandpleje på en etableret tandklinik, kan få tilbudt omsorgstandpleje. Det betyder, at egenomsorgen skal være så begrænset, at der er behov for hjælp til personlig pleje. Det er desuden karakteristisk, at der ses nedsat evne til at klare egen daglig hjemmetandpleje.

Ud over den oprindeligt definerede målgruppe består målgruppen også af de udviklingshæmmede og sindslidende patienter som har vanskeligt ved at udnytte det etablerede tandplejesystem.

Du skal være visiteret til omsorgstandplejen for at kunne bruge den. Bor du på et plejecenter eller bosted sker sagsbehandlingen af ansøgningen om omsorgstandpleje af afdelingslederen.

Når du er tilmeldt omsorgstandplejen er der en årlig brugerbetaling på 550 kr. i 2021. Beløbet opkræves af Hvidovre kommune.

Læs mere her

Hvis du er interesseret i at læse omsorgstandplejens pjece, kan du kontakte omsorgstandplejen på 3634 7262 i tidsrummet 08:00-10.00 på hverdage.