Omsorgstandpleje

Her kan du læse om Omsorgstandplejen og om hvem der kan benytte den.

Tandplejen har telefontid alle hverdage kl. 8.00 - 10.00.
Er du tilmeldt Omsorgstandplejen og har brug for akut behandling, kan du ringe på tlf. 36347262 mellem kl. 8.00 - 15.00.

Ansøgning og fuldmagt til Omsorgstandplejen sendes fremadrettet til:
Tandplejen@hvidovre.dk (Sikker postkasse)

 

Hvad er omsorgstandplejen

Omsorgstandplejen er et tilbud til personer, som kun vanskeligt kan benytte de eksisterende tilbud om tandpleje. Omsorgstandplejen er derfor primært til borgere med nedsat førlighed og vidtgående fysiske og /eller psykiske handicaps.
Størstedelen af omsorgstandplejens brugere bor på plejecentre eller i ældreboliger.

 

Kan jeg bruge omsorgstandplejen

Omsorgstandpleje bevilliges ud fra fastlagte kriterier med hensyn til borgerens funktionsniveau. Borgerens helbred vurderes i forhold til mobilitet, senil demens og psykiske handicap.
Du skal være visiteret til omsorgstandplejen for at kunne bruge den. Bor du på et plejecenter sker henvisning via kontakt til afdelingslederen. Bor du i egen bolig skal du kontakte Visitationen i Hvidovre kommune på tlf.: 36393830 eller pr. mail visitationen@hvidovre.dk 
Brugerbetaling
Når du er tilmeldt omsorgstandplejen er der en årlig brugerbetaling på 530 kr. i 2019. Beløbet opkræves af Hvidovre kommune.

 

Læs mere her

På hjemmesiden www.omsorgstandpleje.org (vælg Hvidovre Kommune) kan du læse mere om tilbuddet.