Specialtandpleje

Her kan du læse om Specialtandplejen og om hvem der kan benytte den.

SPECIALTANDPLEJE

Her kan du læse om Specialtandplejen og om hvem der kan benytte den.

Hvad er Specialtandplejen

Specialtandplejen tilbyder behandlinger til personer, der blandt andet er sindslidende og psykisk udviklingshæmmede. Det er en forudsætning, at borgeren ikke kan udnytte de almindelige tilbud om tandpleje i den kommunale tandpleje, omsorgstandplejen eller hos privatpraktiserende tandlæge.

Hvem kan bruge specialtandplejen

Du skal visiteres til Specialtandplejen for at kunne bruge den. Beboere på institutioner eller bofællesskaber kan henvises af den ansvarlige leder på stedet. Praktiserende læge/tandlæge kan også henvise.

Hvor foregår Specialtandplejen

Specialtandpleje foregår på Bank Mikkelsens vej 3, 2820 Gentofte

Brugerbetaling

Når du er tilmeldt Specialtandplejen er der en årlig brugerbetaling på maksimalt 2050 kr. i 2021. Beløbet opkræves af Hvidovre kommune.
Du kan kontakte os på tlf.: 36347262, hvis du vil vide mere om Specialtandplejen