Gratis tandpleje for 18-21 årige

Efter sommerferien 2022 vedtages en ændring af Sundhedsloven, så unge mellem 18- 21 år bliver omfattet af gratis kommunal tandpleje med fritvalgsordning.


Ordningen indfases løbende med en årgang ad gangen og vil være fuldt implementeret i 2025. Følgende årgange vil blive omfattet:

2022: Årgang 2004

2023: Årgang 2004 og 2005

2024: Årgang 2004, 2005 og 2006

2025: Årgang 2004, 2005, 2006 og 2007

Læs mere:

Faktaark om ordningen fra Sundhedsministeriet (PDF-format)