Information til privatpraktiserende tandlæger vedr. tandbehandling af 18-21-årige jf. BUT-aftalen samt nødbehandling udenfor Tandplejens åbningstid

Information til privatpraktiserende tandlæger vedr. tandbehandling af 18-21-årige jf. BUT-aftalen.

KL og Tandlægeforeningen har indgået en fælles forståelsesaftale om midlertidigt at lade den nuværende BUT gælde for de 18-årige med fødselsår 2004.

BUT-overenskomsten - grundlaget for afregning af behandlinger

BUT-overenskomsten er en aftale indgået mellem Tandlægeforeningen og KL. Aftalen omfatter behandling af:

 • Unge i alderen 16-17 år, der vælger at få udført tandpleje hos en praktiserende tandlæge, der er godkendt til at yde tandlægehjælp, hvortil der ydes tilskud af regionsrådet.
 • Unge, der er fyldt 18 år og er født i 2004, er omfattet frem til 31. december 2022.
 • Nødbehandling af børn og unge under 22 år.
 • Børn og unge under 16 år, der har valgt et andet tandplejetilbud end det, kommunalbestyrelsen vederlagsfrit stiller til rådighed. Kommunalbestyrelsens tilskud er 65% af udgifterne til forebyggende og behandlede tandpleje i privat praksis. Tilskuddet beregnes på baggrund af taksterne i denne overenskomst.

Honorar for behandlinger 

Honorar for behandlinger fremgår af overenskomstens § 7, stk. 1. Honorarer i bestemmelsen reguleres på samme måde som i tandlægebekendtgørelsen. Andre behandlinger honoreres individuelt og må først iværksættes, når behandlingsforslag og honorarkrav er godkendt af kommunen. Der betales et særskilt honorar for behandlingsforslaget. 

 • Der kan i nødvendigt omfang foretages nødbehandlinger uden forudgående godkendelse af behandlingsforslag og honorarkrav.
 • Henvisning til tandregulering eller anden specialbehandling fremsendes til kommunen. Henvisninger honoreres ikke.

Denne bestemmelse gælder ikke for unge over 15 år, der har valgt at modtage vederlagsfri tandpleje hos en praktiserende tandlæge.

Nødbehandling 

Børn og unge i alderen 0-18 år (til og med årgang 2004) kan få vederlagsfri nødbehandling hos enhver privatpraktiserende tandlæge, der tilbyder dette.  

  1. Ved behandling af traumatiserede tand/tænder bør nødbehandlingen foregå på en sådan måde, at den eller de enkelte traumatiserede tand/tænder færdigbehandles i det omfang, det er muligt. Dette belaster barnet mindst muligt, og det giver pulpa den nødvendige ro, så ophelingen kan forløbe optimalt.
  2. Ved behandling af tandsmerter på grund af tabt fyldning eller sekundær caries, bør tanden/tænderne så vidt muligt færdigbehandles.
  3. Honorar for nødbehandlingen fastsættes efter taksterne i overenskomstens § 7, stk. 1. Hvis behandlingen foretages uden for sædvanlig åbningstid eller uden for tandlægens klinik, tillægges et yderligere honorar. Dette fremgår af aftalens § 4a stk. 2 og 3.
  4. Det er til enhver tid den behandlende tandlæge, der ved nødbehandling, må beslutte, hvilken behandling der efter et fagligt skøn skal udføres for at afhjælpe symptomerne.