Tandlægevalg

Ved den sidste undersøgelse inden du fylder 22 år, skal du oplyse om, hvilken privat praktiserende tandlæge du fremover vil behandles af. Hvis du er indforstået med det, sender vi din journal videre til den valgte tandlæge.

Som 16-21 årig kan du vælge mellem at gå til tandlæge hos din sædvanlige tandlæge på dit tandplejecenter i kommunen eller hos en privat praktiserende tandlæge. Begge valg er gratis indtil du fylder 22 år.


Hvis du efter det fyldte 16. år ønsker at skifte til privat praktiserende tandlæge, skal dette meddeles skriftligt med din egen underskrift til os. Du kan ikke påbegynde behandling hos privat praktiserende tandlæge, før tandlægeskiftet er registreret i vores administration. 
Kontakt venligst tandplejens administration for mere information på telefon: 36347250