Voksne

  • Her kan du læse om Omsorgstandplejen og om hvem der kan benytte den.

    Læs mere
  • Her kan du læse om Specialtandplejen og hvem der kan benytte den.

    Læs mere
  • Her kan du læse om socialtandplejen, som er vederlagsfri akut smertelindrende og funktionsopbyggende tandpleje til borgere med særlige sociale prob...

    Læs mere