Frit valg

Pr. 01-01-2018 er der indført lov om frit valg for de 0-15 årige. 
Luk alle
Åbn alle

Hvis du ønsker, at dit barn skal modtage behandling ved en anden kommunal tandpleje, skal du kontakte Tandplejens administration. Du skal her oplyse hvilken kommune du har valgt.

En kommune kan dog afvise at modtage børn og unge fra andre kommuner af kapacitetsmæssige grunde.

Du skal selv kontakte den ønskede kommune for at spørge om der er plads til at dit barn kan gå der.

Ønsker du at dit barn skal modtage behandling hos en privatpraktiserende tandlæge/specialtandlæge, skal du give os besked via sikker mail

Kontakt tandplejen via din sikre postkasse på Borger.dk (nyt vindue).

Inden undersøgelse og behandling hos privatpraktiserende tandlæge/specialtandlæge må startes, skal du have bekræftelse fra Hvidovre kommunale Tandpleje.  

Valg af behandling hos en privatpraktiserende tandlæge/specialtandlæge medfører en egenbetaling på 35% for børn og unge under 16 år. 

Tandregulering, eller anden særlig kostbar behandling, kræver kommunens godkendelse inden den startes hos en privatpraktiserende tandlæge/bøjletandlæge.
Ønskes en dyrere behandling end den, der godkendes af kommunen, kan man få refunderet det beløb, som tilsvarende behandling ville koste i kommunalt regi (er man under 16 år: hvad der svarer til 65 % af udgifterne til den godkendte behandling), jf. Bekendtgørelse om tandpleje nr. 959 af 14/06/2022 §4 stk. 4. Behandlingen skal dog være godkendt af kommunen inden den må igangsættes.

Hvis du vælger at gå til privatpraktiserende tandlæge, gælder det for det samlede tandplejetilbud, dvs. både den almindelige tandbehandling og evt. tandregulering.

Er du i gang med tandreguleringsbehandling, skal denne behandling gøres færdig ved Tandreguleringen inden du kan gøre brug af frit-valgs ordningen.

Hvis barnet eller den unge er i gang med et behandlingsforløb, kan Tandplejen beslutte, at behandlingen skal gøres færdig, inden der vælges et andet tilbud. Dette kan fx være tilfældet hvis barnet eller den unge er i gang med tandreguleringsbehandling.

Hvis barnet eller den unge skifter tandlægebehandlingstilbud, kan Tandplejen beslutte, at der ikke på ny kan skiftes tilhørsforhold, før der er gået 1 år siden seneste skift, jf. Tandplejebekendtgørelsen.