Journalisering

Ifølge Sundhedsloven har Tandplejen journaliseringspligt. Det betyder, at data ikke kan slettes, eller at man som borger, ikke kan undgå registrering, når man modtager Tandplejens tilbud.

Tandplejen følger den gældende datalovgivning og fører elektronisk journal i fagsystemet TK2. Data behandles desuden af Sundhedsstyrelsen samt Rambøll med hvem, der er indgået databehandleraftale.

Som borger har man til enhver tid ret til aktindsigt. Hvis dette ønskes, kan der sendes en skriftlig anmodning til tandplejen@hvidovre.dk

Husk også at der gennem borgerbooking er mulighed for at se journalen.