Oplysning om behandling af personoplysninger og dine rettigheder

Når du benytter dig af Sundhedsplejen eller Tandplejen i Center for Børn og Familier i Hvidovre kommune, skal vi informere dig om dine rettigheder efter databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.

Derfor vejleder vi dig her om, at:

 • Vi behandler personoplysninger om dig. Vi har som sundhedspersonale journaliseringspligt, jf. sundhedsloven.
 • Vi kan indsamle og eventuelt videregive personoplysninger om dig i det omfang, det er nødvendigt for at behandle dig eller dit barn. Hvis du klager til en anden myndighed over den ydelse du har modtaget af, Hvidovre Kommune, må du forvente, at vi i det omfang, det er nødvendigt, videregiver oplysninger til den relevante myndighed.
 • Vi gemmer dine oplysninger, efter vi har afsluttet sagen. Vi følger arkivloven, og hvis denne lov bliver ændret, kan det medføre ændringer i forhold til, hvor længe vi gemmer dine oplysninger. I forhold til sundhedsloven skal dine og dine børns journaloplysninger på nuværende tidspunkt gemmes ti år efter sidste kontakt.

 

Du har ret til at:

 • Bede om indsigt i de personoplysninger, vi har registreret om dig.
 • Få rettet forkerte personoplysninger om dig.
 • Få dine personoplysninger slettet.
 • Begrænse behandlingen af dine personoplysninger.
 • Vi sørger for, at andre, som vi måtte have videregivet dine personoplysninger til, bliver underrettet om evt. berigtigelse, sletning eller begrænset behandling.
 • Flytte dine personoplysninger (dataportabilitet).
 • Gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger.
 • Modsætte dig system/computergenereret afgørelser, som alene træffes, fordi du hører til en bestemt persongruppe.
 • Trække dit samtykke om behandling af dine personoplysninger tilbage.

Kontakt os, hvis du ønsker at benytte dig af en eller flere af rettighederne ovenfor.

Kontakt oplysninger

Læs mere om dine rettigheder på www.datatilsynet.dk (åbner i nyt vindue).


Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver, Christian Abildløkke Rasmussen.
Direkte mailadresse: databeskyttelsesraadgiver@hvidovre.dk
Mail: Databeskyttelsesraadgiver@hvidovre.dk Telefon: 2399 0515
Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk


Vi indsamler og behandler dine personoplysninger i henhold til databeskyttelsesforordningen (EUROPA-PARLEMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2016/679 af den 27. april 2016) og databeskyttelsesloven (Lov nr. 502 af den 23. maj 2018).
Du kan finde lovgivningen ved at gå ind på www.eur-lex.europa.eu og www.retsinformation.dk

Du kan finde lovgivningen ved at gå ind på www.eur-lex.europa.eu (åbner i nyt vindue) og www.retsinformation.dk (åbner i nyt vindue)