Oplysning om behandling af personoplysninger og dine rettigheder

Når du benytter dig af Tandplejen i Center for Børn og Familier i Hvidovre kommune, skal vi informere dig om dine rettigheder efter databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.

Derfor vejleder vi dig her om, at:

 • Vi behandler personoplysninger om dig. Vi har som sundhedspersonale journaliseringspligt, jf. sundhedsloven.
 • Vi kan indsamle og eventuelt videregive personoplysninger om dig i det omfang, det er nødvendigt for at behandle dig eller dit barn. Hvis du klager til en anden myndighed over den ydelse du har modtaget af, Hvidovre Kommune, må du forvente, at vi i det omfang, det er nødvendigt, videregiver oplysninger til den relevante myndighed.
 • Vi gemmer dine oplysninger, efter vi har afsluttet sagen. Vi følger arkivloven, og hvis denne lov bliver ændret, kan det medføre ændringer i forhold til, hvor længe vi gemmer dine oplysninger. I forhold til sundhedsloven skal dine og dine børns journaloplysninger på nuværende tidspunkt gemmes ti år efter sidste kontakt.

Behandlingsgrundlag:

Sundhedsplejen og Tandplejen er en offentlig myndighed. Kommunes myndighedsudøvelse og de tilknyttede administrative procedurer sker derfor med afsæt i gældende lovgivning.

Her henter vi oplysninger om dig:

Som kommunal myndighed modtager vi personoplysninger fra flere kilder. Nogle informationer hentes fra andre offentlige myndigheder eller fælles registre, så som (indsæt evt. cpr. register eller andre registre). Andre informationer beder vi dig om at oplyse, når du eksempelvis ansøger om en ydelse eller en service.

Du har altid ret til at få at vide, hvorfra vi henter oplysninger om dig i forbindelse med dine ydelser i kommunen.

Dem vi deler personoplysninger med:

Vi videregiver personoplysninger, hvis det er nødvendigt for, at vi kan løse vores opgaver og naturligvis kun, når det er lovligt. Vi overlader persondata til kommunens eksterne databehandlere, som behandler data i overensstemmelse med de aftaler, vi har indgået med dem.

Derudover videregiver vi oplysninger til myndigheder, organisationer, virksomheder og personer, som vi er i kontakt med i de enkelte sager.

Læs mere om dine rettigheder på www.datatilsynet.dk (åbner i nyt vindue). Her finder du også datatilsynets kontaktoplysninger.

Du har ret til at:

 • Bede om indsigt i de personoplysninger, vi har registreret om dig.
 • Få rettet forkerte personoplysninger om dig.
 • Få dine personoplysninger slettet.
 • Begrænse behandlingen af dine personoplysninger.
 • Vi sørger for, at andre, som vi måtte have videregivet dine personoplysninger til, bliver underrettet om evt. berigtigelse, sletning eller begrænset behandling.
 • Flytte dine personoplysninger (dataportabilitet).
 • Gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger.
 • Modsætte dig system/computergenereret afgørelser, som alene træffes, fordi du hører til en bestemt persongruppe.
 • Trække dit samtykke om behandling af dine personoplysninger tilbage.

Kontakt os, hvis du ønsker at benytte dig af en eller flere af rettighederne ovenfor.

Kontakt oplysninger

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver, Christian Abildløkke Rasmussen.
Direkte mailadresse: databeskyttelsesraadgiver@hvidovre.dk Telefon: 2399 0515
Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.

Datatilsynet Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, telefon 3319 3200. 

Se hvordan du kan sende e-mail til tilsynet her: https://www.datatilsynet.dk/kontakt/ (åbner i nyt vindue)